Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler , dünyadaki siyasal güç odakları arasındaki ilişkilere, siyasetin temellerini belirleyen kitleler arası ilişkilere odaklanmıştır. Bu alanın öğrencileri ise bu hareketlilik ve ilişki biçimlerini anlamak, çözümlemek üzere eğitim alırlar. Uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler, geçmişten bugüne kadar gelen siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset çalışmaları vb. alanlar bu bölümün kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Ayrıca devlet yönetim biçimlerini, gücün kullanılma ve yönetim biçimlerini ve toplumsal siyasi katılımı irdeler. Bu alanın  amacı gücün, otorite yapılarının ve bu yapıların ortaya koyduğu kuralların, yasaların, fikirlerin insan yaşamını ne yönde etkilediğini anlaşılır hale getirmektir. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde profesörlerimiz öğrencilerini, dünya çapında yaşamlarımızı şekillendiren yerel ve küresel politik meseleler hakkında derinlikli tartışmalara taraf haline getirirler. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, kapsadığı konuların büyüklüğüne paralel olarak, geniş bir akademik disiplindir. Yaşamın sosyal, ekonomik, kültürel, politik ve bireysel yönlerini ele alır, tüm bunları karmaşıklığından kurtarmaya çalışır.  Hükümetlerin politikalarının hepimizin yaşantımızda nelere karşılık geldiğini bize gösterir. Örneğin eğitim politikaları gelecek kuşakların varoluşunu şekillendirirken, vergilendirme ve üretim politikaları ülkelerin ekonomik kalkınma yollarını belirler. Tüm bu politikaları incelemek için kullanılan bilimsel yönteme, kabaca Siyaset Bilimi denmektedir. 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler müfredatı, olabilecek en çağdaş şekliyle ve disiplinler arası olarak biçimlendirilmiştir. Kariyer, istihdam ve vatandaşlık ihtiyaçlarını karşılama hedeflenmektedir. Program, siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler, kamu politikası ve siyaset bilimi araştırma metodolojisi alanlarında dersler sunar ve geliştirir.

Alan pek çok başka disiplinle örtüştüğünden dolayı farklı alanlardan seçmeli dersler müfredat içerisine yerleştirilmiştir. Örneğin, seçmeli sosyolojik dersler, siyaset ile bağlantılı olan aile, eğitim, işyeri, din gibi grupları, sosyal kurumları ve sosyal tematik alanları incelemeye odaklanmaya çalıştığı için kurumumuz bünyesinde bu programa konu olarak belirlenmiştir. Böylesi çoklu bir eğitim programı öğrencilerimizi hem toplumlara faydalı olacak bireyler olmaya hem de hızla istihdam edilebilir kalifiye uzmanlar olarak yetiştirir.

Hedefler

Öğrencileri politik ve sosyal kuramlarla tanıştırmak,
Bu kuramlardaki problemlere eleştirel bir şekilde nasıl yaklaşacaklarını öğretmek,
Analitik, eleştirel ve yaratıcı becerilerin gelişimini sağlamak,
Öğrencilerde nitel ve nicel araştırma becerileri oluşturmak,
Öğrencileri tarihsel bilinç ile tanıştırmak. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurmalarını sağlamak,
Teorik bilgiyi güncel konu ve temalarla ilişkilendirmeyi öğretmek,
Öğrencileri liderlik görevlerine hazırlamak,
Daha geniş bir perspektif yaratabilmek adına disiplinler arası bir çalışma ortamı sağlamak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programını başarıyla tamamlayan öğrenciler:
Siyaset Bilimi hakkında temel bilgi ve kavrayış kazanır.
Siyaset Bilimi, Ekonomi, Sosyoloji, Tarih ve Felsefe alanlarıyla ilgili temel terimleri, teorileri açıklayabilir hale gelirler.
Farklı büyük siyasal yaklaşımlarla ilgili olarak karşılaştırmalı bilgi sergileyebilirler.
Kamu politikasına aktif bir yaklaşım geliştirirler.
Sosyal ve politik meseleleri bağlamsallaştırmayı öğrenirler.
Takım çalışması ve liderlik konularında yetkinlik sağlar.
Siyaset Bilimi alanında nicel ve nitel araştırma yürütebilir hale gelir.
Akademik tarzda bilgi toplama ve inceleme yöntemlerini öğrenir.
Sözlü iletişim yöntemlerinde kendilerini geliştirir.
Politikaya aktif katılım için gereken becerileri edinir.
Akademik bir çalışma hayatı için gereken nitelikleri kendilerine sağlarlar.

İstihdam Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları pek çok farklı iş kolunda çalışabilirler. Bu pek çok meslekten bazıları;  Ofis Yöneticisi, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi, STK Program Koordinatörü, Siyasi Analist, Lise Öğretmeni, Operasyon Müdürü, Genel Proje Yöneticisi, Devlet Program Yöneticisi, Politika Analisti, Devlet İşleri Müdürü, Bütçe Analisti, Kampanya Yöneticisi, Kurumsal Analist, Kurumsal Halkla İlişkiler Danışmanı, Kurumsal Ekonomist, Kurumsal Müdür, Dergi Editörü, Dış Hizmet Sorumlusu, İstihbarat Sorumlusu, Uluslararası Ajans Sorumlusu, Siyasi Yorumcu, Halkla İlişkiler Analisti, Kamuoyu Analisti vb.’dir

Emel Topcu

Emel Topcu

Profesör
Mirsad Karić

Mirsad Karić

Doçent
Aliaksandr Novikau

Aliaksandr Novikau

Yardımcı Doçent
Kristian L. Nielsen

Kristian L. Nielsen

Yardımcı Doçent
Serap Fišo

Serap Fišo

Kıdemli Araştırma Görevlisi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi almak için kiminle görüşmeliyim?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde konaklama ve yurt imkanı var mıdır?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi hangi dilde eğitim vermektedir?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde burs imkanı var mıdır?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin eğitim modeli nedir?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde öğrenci değişim programı var mı?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin uluslararası konumu nedir?
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, YÖK kataloğunda yer alıyor mu?

İletiniz Gönderilmiştir.

Alanında uzman eğitim danışmanlarımız kısa süre içinde sizinle iletişim kuracaktır.

IUS Türkiye

İUS Türkiye
Çevrimiçi

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?
11:53
+905465595875
×
Whatsapp'tan Yazın